logo.p

METODY PRACY

Gabinet Fizjotetapii i Terapii Manualnej

Leczenie fizjoterapeutyczne jest procesem kompleksowym i wymaga szerokiego spojrzenia na problem pacjenta. Ból i ograniczenia narządu ruchu mogą wynikać z wielu dysfunkcji w obszarze układu mięśniowo-szkieletowego, nerwów obwodowych oraz ich wzajemnego oddziaływania na siebie. Skutkuje to tym, że często przyczyna problemu znajduje się w innym miejscu niż się ona objawia. Jedynie podejście zawierające szczegółowy wywiad, badanie kliniczne i diagnostykę różnicową pozwala na precyzyjną diagnozę i skuteczne leczenie.

Terapia Manualna

Terapia manualna oferuje szeroki wachlarz działań diagnostyczno-terapeutycznych. Dzięki odpowiednio dobranym technikom mabilizacji struktur stawowo-mięsniowych, powięzi oraz nerwów obwdowych pozwala na skuteczne wyeliminowanie bólu, ograniczeń stawowych i wpływa na poprawę jakości ruchu.

Fizjoterapia uroginekologiczna z wykorzystaniem systemu EMG Biofeedback

Zadaniem fizjoterapii uroginekologicznej jest przywrócenie odpowiedniego funkcjonowania narządów miednicy mniejszej. Dzięki wykorzystaniu technologii EMG Biofeedback, możemy w czasie rzeczywistym kontrolować siłę i jakość skurczu mięśni oraz monitorować postępy terapii.

Laser wysokoenergetyczny

Terapię laserem wysokoenergetycznym z powodzeniem stosujemy w fizjoterapii sportowej, reumatologicznej i pourazowej. Wykorzystanie wiązki światła o mocy do 12W pozwala na głęboka penetrację tkanek prowadząc do szybkiej eliminacji stanów zapalnych i wspomagając proces regeneracji tkanek.

Fala uderzeniowa

Terapia falą uderzeniowa jest nowoczesną, nieinwazyjną i skuteczną metodą fizykoterapii stosowaną w naszym gabinecie. Fale uderzeniowe przyspieszają proces zdrowienia poprzez stymulację metabolizmu i poprawę mikrokrążenia w miejscu zabiegu.

Fizjoterapia wisceralna

Terapia wisceralna polega na manualnej pracy w obrębie narządów wewnętrznych. Jej celem jest przywrócenie prawidłowego napięcia i ruchomości narządów wewnętrznych. Jest pomocna przy wielu dolegliwościach układu pokarmowego i narządu ruchu.

Kinesiotaping

Kinesiotaping jest metodą polegającą na oklejaniu określonych struktur ciała, taśmą, której rozciągliwość jest zbliżona do elastyczności skóry. Zwiększając przestrzeń między skórą a tkankami, pozwala na ich odciążenie i stwarza sprzyjające warunki do regeneracji.

Fizjoterapia oddechowa u noworodków i niemowląt

Techniki fizjoterapii oddechowej stosujemy najczęściej w ostrym zapaleniu oskrzelików u noworodków, niemowląt i rzadziej u starszych dzieci.

Biomechaniczna analiza chodu i biegu 3d oraz trening z wykorzystaniem Biofeedback

Wykorzystanie technologii EDDO Biomechanics daje nam możliwość trójwymiarowej analizy ruchu w czasie rzeczywistym. Dzięki niej, możemy z precyzją odnaleźć czynniki ryzyka powstawania urazów i korygować je podczas treningu Biofeedback.

Terapia Manualna

MAITLAND CONCEPT

Terapia manualna oparta na koncepcji Maitland polega na szczegółowym badaniu klinicznym i leczeniu zaburzeń w obszarze stawów, mięśni oraz systemu nerwowego. Szczególna uwaga poświęcona jest wnioskowaniu klinicznemu, diagnostyce różnicowej oraz rozpoznawaniu wzorców klinicznych. Metoda Maitland dzięki swojej wszechstronności oferuje szeroki wachlarz opcji terapeutycznych i jest cennym narzędziem w praktyce fizjoterapeutycznej.

MULLIGAN CONCEPT

Koncepcja Mulligan jest specjalistyczną metodą diagnostyczno-terapeutyczną. Polega na jednoczesnym zastosowaniu pasywnego ruchu akcesoryjnego (tzw. ślizgu) w obrębie stawu wygenerowanego przez terapeutę oraz ruchu aktywnego wykonanego przez pacjenta. Techniki wykorzystywane w tej metodzie pozwalają na leczenie zaburzeń w zakresie stawów, mięśni oraz obwodowego układu nerwowego.

MCCONNEL CONCEPT

Koncepcja ta została opracowana przez australijską fizjoterapeutkę Jenny McConnell. Głównym zastosowaniem tej metody są patologie stawu rzepkowo-udowego. Badanie polega na szczegółowej analizie pozycji rzepki w stosunku do kości udowej. Analiza ta odbywa się w sposób statyczny i dynamiczny. W leczeniu stosuje się sztywną taśmę w celu korekcji ruchu rzepki, poprawy jakości ruchu oraz zmniejszenia i wyeliminowania bólu. Kolejnym etapem leczenia jest odpowiedni trening ukierunkowany na wzmacnianie określonych grup mięśniowych oraz aktywnej korekcji pozycji rzepki. Metoda ta znajduje również zastosowanie w patologiach stawu barkowego.

METODA CGE - Kompleksowa terapia stawu ramiennego (Concept Global de l’épaule)

Metoda CGE jest opracowana i doskonalona od 25 lat przez francuskiego fizjoterapeutę Thierry MARC. Jej skuteczność została potwierdzona wieloma próbami klinicznymi i jest obecnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod fizjoterapii stawu ramiennego wśród francuskich fizjoterapeutów. Każda terapia poprzedzona jest dokładnym i sekwencyjnym badaniem funkcjonalnym składającym się ze specyficznych testów nakierowujących terapeutę czy ma do czynienia ze strukturami wewnątrz lub zewnątrz-stawowymi. Badanie to poprzedzone szczegółowym wywiadem pozwala terapeucie na wnioskowanie kliniczne i pomaga w ustaleniu diagnozy która jest bazą do dalszego postępowania fizjoterapeutycznego. Efektywność terapii oceniana jest dzięki skali Constant rekomendowanej przez Europejskie Towarzystwo Chirurgów Barku i Łokcia. Leczenie opiera się na dwóch zasadach : odzyskanie pasywnej ruchomości stawu ramiennego i przywrócenie funkcji stabilizującej stożka rotatorów. Zaletami tej metody jest bezbolesność terapii oraz wysoka skuteczność.

TERAPIA PUNKTÓW SPUSTOWYCH (TRIGGER POINTS)

Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe są jedną z głównych przyczyn powstawania bólów chronicznych. Mechanizm ich powstawania został bardzo dobrze opisany dzięki pracom Dr. Janet Travell i David G. Simons i mają oparcie w wielu badaniach naukowych. Charakteryzują się tym, że często wywołują objawy bólowe w innych częściach ciała niż się znajdują. Doświadczony fizjoterapeuta potrafi w prosty sposób je zlokalizować opierając się na kilku kryteriach diagnostycznych i wyeliminować je dzięki odpowiednim technikom.

MCKENZIE

Postępowanie terapeutyczne wg. metody McKenzie polega na szczegółowym badaniu i diagnozie klinicznej bazującej na sposobie w jaki objawy reagują na dany ruch. Metoda McKenzie skupia się głównie na leczeniu zaburzeń ze strony kręgosłupa a jej zaletą jest nastawienie na samodzielność pacjenta tak aby w razie wystąpienia objawów sam mógł sobie z nimi radzić. Jednym z celów terapii jest centralizacja objawów czyli wyeliminowanie rozprzestrzeniania się objawów (mrowienia, drętwienia, zaburzeń czucia) do kończyn.

Medycyna Ortopedyczna Cyriax

Opiera się na dokładnym badaniu zawierającym szczegółowy wywiad, testy funkcjonalne oraz w razie potrzeby palpację. Techniki fizjoterapeutyczne stosowane w tej metodzie to głęboki masaż poprzeczny, manipulacje, mobilizacje i trakcje.

Fizjoterapia uroginekologiczna z wykorzystaniem systemu EMG Biofeedback

KOBIETY

Fizjoterapia uroginekologiczna zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem patologii narządów dna miednicy i układu moczowego.

Zabiegi rehabilitacji uroginekologicznej stosuje się głównie przy problemach nietrzymania moczu, obniżenia narządów rodnych po porodzie lub interwencjach chirurgicznych. Rehabilitacja ta znajduje również zastosowanie u osób z bólami kręgosłupa lędźwiowego. Dyskomfort może dotyczyć zarówno kobiet rodzących SN jak i CC. Wiek również odgrywa tutaj rolę u kobiet, które nigdy nie rodziły dzieci, dlatego też problem jest obszerny i może dotyczyć wiele z nas. Uczucie nadmiernego parcia na pęcherz i częste wizyty w toalecie nocą również należą do i nieprzyjemnych dolegliwości, którym możemy zapobiec.

Odpowiednio dobrany aktywny trening mięśni wspomagany poprzez biofeedback oraz elektrostymulację może przynieść bardzo dobre rezultaty. Fizjoterapia ta jest niezmiernie ważna również w profilaktyce. Nie trzeba czekać aż problem się pojawi. Pierwsze działania możemy podjąć planując ciąże, w trakcie jej trwania, bądź bezpośrednio po porodzie.Rehabilitacja uroginekologiczna powinna być wspomagana poprzez aktywne ćwiczenia mięśni brzucha z odpowiednia kontrola pozycji miednicy i nie tylko ze względów estetycznych ale również dla komfortu w życiu codziennym. Źle dobrane ćwiczenia mogą doprowadzić do efektu odwrotnego od pożądanego. Ważna jest praca oddechu, odpowiednie pozycja pacjentki oraz kompleksowa kontrola mięśni. Niezbędnym elementem leczenia jest również terapia wisceralna. Praca na narządach wewnętrznych, które zmieniają swoje położenie po porodzie, bądź innych zabiegach jest kluczowa, aby efekty terapii były zadowalające.

MĘŻCZYŹNI

Fizjoterapia urologiczna u mężczyzn najczęściej znajduje swoje miejsce po zabiegach chirurgicznych prostaty tzw. Prostatektomii radykalnej. Stanowi ona fundamentalną rolę w leczeniu pacjentów cierpiących z powodu nietrzymania moczu. Terapie tą stosuje się również w fazie przedoperacyjnej i ma na celu edukacje pacjenta jak również naukę świadomej aktywacji mięśni dna miednicy. Fizjoterapia urologiczna u mężczyzn znajduje swoje zastosowanie dodatkowo w takich schorzeniach jak : pęcherz nadreaktywny, parcia naglące, częste oddawanie moczu, urazy krocza, zaburzenia czucia narządów płciowych, zapalenie gruczołu krokowego. W naszym gabinecie wykorzystujemy urządzenie PHENIX NEO które pozwala na trening funkcjonalny EMG Biofeedback oraz elektrostymulacje szczególnie ważną w pierwszej fazie leczenia. Podczas wizyty zapewniamy komfort i spokój. Proponujemy również możliwość prowadzenia fizjoterapii urologicznej w domu pacjenta.

Laser wysokoenergetyczny

Wykorzystanie lasera o mocy do 12 W jest jednym z narzędzi które z powodzeniem stosujemy w naszej praktyce. Laser wysokoenergetyczny jest innowacyjnym rozwiązaniem pozwalającym na dużo głębszą penetrację tkanek w porównaniu do klasycznego lasera. Działanie polega na stymulacji układu krwionośnego i limfatycznego w obszarze zabiegowym. Dzięki zastosowaniu biostymulacji oraz efektu fotomechanicznego, w szybki i skuteczny sposób wpływa na tkankę, redukując dolegliwości bólowe oraz przyspieszając jej regenerację.

Laser wysokoenergetyczny

Wykorzystanie lasera o mocy do 12 W jest jednym z narzędzi które z powodzeniem stosujemy w naszej praktyce. Laser wysokoenergetyczny jest innowacyjnym rozwiązaniem pozwalającym na dużo głębszą penetrację tkanek w porównaniu do klasycznego lasera. Działanie polega na stymulacji układu krwionośnego i limfatycznego w obszarze zabiegowym. Dzięki zastosowaniu biostymulacji oraz efektu fotomechanicznego, w szybki i skuteczny sposób wpływa na tkankę, redukując dolegliwości bólowe oraz przyspieszając jej regenerację.

Fala uderzeniowa

Terapia falą uderzeniowa jest nowoczesną, nieinwazyjną i skuteczną metodą fizykoterapii stosowaną w naszym gabinecie. Fale uderzeniowe przyspieszają proces zdrowienia poprzez stymulację metabolizmu i poprawę mikrokrążenia w miejscu zabiegu.

Na czym polega zabieg fali uderzeniowej?

Fala uderzeniowa to mechaniczna fala o odpowiednio dobranej częstotliwości. Generowana jest pod wysokim ciśnieniem za pomocą skompresowanego powietrza a następnie za pomocą aplikatora przylegającego do skóry, dociera do tkanek na głębokość do kilku centymetrów. Fala uderzeniowa wykazuje działanie przeciwbólowe i pobudzające uszkodzone struktury do regeneracji. Zabiegi wykonywane są w odstępie 4-10 dni w seriach od 2 do 5 zabiegów.

Fala uderzeniowa

Terapia falą uderzeniowa jest nowoczesną, nieinwazyjną i skuteczną metodą fizykoterapii stosowaną w naszym gabinecie. Fale uderzeniowe przyspieszają proces zdrowienia poprzez stymulację metabolizmu i poprawę mikrokrążenia w miejscu zabiegu.

Na czym polega zabieg fali uderzeniowej?

Fala uderzeniowa to mechaniczna fala o odpowiednio dobranej częstotliwości. Generowana jest pod wysokim ciśnieniem za pomocą skompresowanego powietrza a następnie za pomocą aplikatora przylegającego do skóry, dociera do tkanek na głębokość do kilku centymetrów. Fala uderzeniowa wykazuje działanie przeciwbólowe i pobudzające uszkodzone struktury do regeneracji. Zabiegi wykonywane są w odstępie 4-10 dni w seriach od 2 do 5 zabiegów.

Fizjoterapia wisceralna

Terapia wisceralna to techniki manualne na narządach wewnętrznych. Terapia ta przynosi ulgę licznych dolegliwościach układu pokarmowego, moczowo-płciowego oraz narządu ruchu, co oznacza ze nie tylko pomaga w dolegliwościach układu trawiennego, ale także w bólach kręgosłupa lędźwiowego, zapaleniach ścięgien a nawet ograniczeniach w ruchu barków. Terapia ta znajduje także zastosowanie w zwalczaniu stresu i jego konsekwencji.

Fizjoterapia wisceralna

Terapia wisceralna to techniki manualne na narządach wewnętrznych. Terapia ta przynosi ulgę licznych dolegliwościach układu pokarmowego, moczowo-płciowego oraz narządu ruchu, co oznacza ze nie tylko pomaga w dolegliwościach układu trawiennego, ale także w bólach kręgosłupa lędźwiowego, zapaleniach ścięgien a nawet ograniczeniach w ruchu barków. Terapia ta znajduje także zastosowanie w zwalczaniu stresu i jego konsekwencji.

Kinesiotaping

Kinesio taping jest jednym z narzędzi jakie wykorzystujemy w naszej pracy z pacjentem. Metoda ta nazywana również plastrowaniem dynamicznym polega na oklejaniu elastycznymi taśmami określonych części ciała, często odpowiadającym przebiegowi mięśni ale również innych struktur jak powięzie lub więzadła. Efekty bardzo szybko są odczuwane przez pacjentów w postaci zmniejszenia bólu i poprawy jakości ruchu. Kinesio taping stosujemy jako uzupełnienie terapii i element pozwalający na optymalizacje treningu i ćwiczeń fizjoterapeutycznych.

Kinesiotaping

Kinesio taping jest jednym z narzędzi jakie wykorzystujemy w naszej pracy z pacjentem. Metoda ta nazywana również plastrowaniem dynamicznym polega na oklejaniu elastycznymi taśmami określonych części ciała, często odpowiadającym przebiegowi mięśni ale również innych struktur jak powięzie lub więzadła. Efekty bardzo szybko są odczuwane przez pacjentów w postaci zmniejszenia bólu i poprawy jakości ruchu. Kinesio taping stosujemy jako uzupełnienie terapii i element pozwalający na optymalizacje treningu i ćwiczeń fizjoterapeutycznych.

Fizjoterapia oddechowa u noworodków i niemowląt

Celem fizjoterapii oddechowej jest ułatwienie pozbycia się z dróg oddechowych zalegającej wydzieliny, której dzieci nie potrafią jeszcze odkrztuszać.

Wykorzystywane techniki są przedmiotem konsensusu naukowego ze względu na ich skuteczność i bezpieczeństwo.

Należą do nich zwiększenie przepływu oddechowego, drenaż górnych dróg oddechowych i prowokacja kaszlu.

Ich zadaniem jest oczyszczenie górnych i dolnych dróg oddechowych, które są zatkane przez nadmiar wydzieliny z nosa i płuc. Po zabiegu obserwowana jest poprawa jakości snu dziecka i powrót apetytu. Sesja trwa od 10-15 minut i jest poprzedzona wywiadem i badaniem lekarskim.

Drenaż górnych dróg oddechowych

Dzieci do 3 miesiąca życia oddychają głównie przez nos. Gdy jest zatkany, dziecko ma trudności z przyjmowaniem pokarmów. Oczyszczanie nosa odbywa się za pomocą soli fizjologicznej z główką dziecka w pozycji bocznej.

Zwiększenie przepływu wydechowego

Polega na kontrolowaniu prędkości przepływu powietrza wydalanego z płuc dziecka dzięki biernemu wspomaganiu wydechu wykonywanego rękami fizjoterapeuty na klatce piersiowej i brzuchu dziecka. Działanie to pozwala na zmobilizowaniu ruchu wydzieliny do niższych partii drzewa oskrzelowego.

Prowokacja kaszlu

Niemowlę nie potrafi samo wywoływać odruchu kaszlu. Odruch ten jest prowokowany przez fizjoterapeutę dzięki odpowiedniej stymulacji na poziomie tchawicy.

Konieczne jest aby zabieg odbywał się przed karmieniem. Rodzicom udzielane są porady dotyczące zasad higieny i działań poprawiających komfort niemowlęcia. Zabiegi fizjoterapii oddechowej mogą odbywać się w warunkach domowych.

Biomechaniczna analiza chodu i biegu 3d oraz trening z wykorzystaniem Biofeedback

Dzięki systemowi STT Eddo Biomechanics możemy uzyskać bardzo dokładną trójwymiarową analizę biegu i chodu. Działanie systemu polega na przechwytywaniu w przestrzeni, ruchu specjalnych markerów naklejonych w specyficznych miejscach na ciele poprzez kamery 3D. Nagranie jest następnie przetwarzane w czasie rzeczywistym dzięki programowi który pozwala na trójwymiarową rekonstrukcję ruchu. Analiza ta pozwala na otrzymanie dużej ilości informacji na temat ruchu takich jak :

Uzyskane wyniki pomagają w :

System EDDO Biomechanics pozwala zaoferować naszym pacjentom odpowiedni trening Biofeedback. Polega on w pierwszej kolejności na znalezieniu czynników powodujących powstawanie urazów oraz świadomym korygowaniu ich podczas biegu lub chodu. Program generuje sygnał ostrzegawczy kiedy określony przez nas parametr przekracza ustalone wcześniej wartości progowe.

Biomechaniczna analiza chodu i biegu 3d oraz trening z wykorzystaniem Biofeedback

Dzięki systemowi STT Eddo Biomechanics możemy uzyskać bardzo dokładną trójwymiarową analizę biegu i chodu. Działanie systemu polega na przechwytywaniu w przestrzeni, ruchu specjalnych markerów naklejonych w specyficznych miejscach na ciele poprzez kamery 3D. Nagranie jest następnie przetwarzane w czasie rzeczywistym dzięki programowi który pozwala na trójwymiarową rekonstrukcję ruchu. Analiza ta pozwala na otrzymanie dużej ilości informacji na temat ruchu takich jak :

Uzyskane wyniki pomagają w :

System EDDO Biomechanics pozwala zaoferować naszym pacjentom odpowiedni trening Biofeedback. Polega on w pierwszej kolejności na znalezieniu czynników powodujących powstawanie urazów oraz świadomym korygowaniu ich podczas biegu lub chodu. Program generuje sygnał ostrzegawczy kiedy określony przez nas parametr przekracza ustalone wcześniej wartości progowe.