logo.p

Terapia Manualna w Active-Fizjo | Fizjoterapia Dobrzykowice

Terapia manualna w gabinecie Active-Fizjo to kompleksowe podejście do leczenia bólu i dysfunkcji ruchowych. Wykorzystujemy szeroki zakres metod dostosowanych do określonych rodzajów dysfunkcji. Wśród metod stosowanych w naszym gabinecie znajdują się :

MAITLAND CONCEPT

Terapia manualna oparta na koncepcji Maitland polega na szczegółowym badaniu klinicznym i leczeniu zaburzeń w obszarze stawów, mięśni oraz systemu nerwowego. Szczególna uwaga poświęcona jest wnioskowaniu klinicznemu, diagnostyce różnicowej oraz rozpoznawaniu wzorców klinicznych. Metoda Maitland dzięki swojej wszechstronności oferuje szeroki wachlarz opcji terapeutycznych i jest cennym narzędziem w praktyce fizjoterapeutycznej.

MULLIGAN CONCEPT

Koncepcja Mulligan jest specjalistyczną metodą diagnostyczno-terapeutyczną. Polega na jednoczesnym zastosowaniu pasywnego ruchu akcesoryjnego (tzw. ślizgu) w obrębie stawu wygenerowanego przez terapeutę oraz ruchu aktywnego wykonanego przez pacjenta. Techniki wykorzystywane w tej metodzie pozwalają na leczenie zaburzeń w zakresie stawów, mięśni oraz obwodowego układu nerwowego.

MCCONNEL CONCEPT

Koncepcja ta została opracowana przez australijską fizjoterapeutkę Jenny McConnell. Głównym zastosowaniem tej metody są patologie stawu rzepkowo-udowego. Badanie polega na szczegółowej analizie pozycji rzepki w stosunku do kości udowej. Analiza ta odbywa się w sposób statyczny i dynamiczny. W leczeniu stosuje się sztywną taśmę w celu korekcji ruchu rzepki, poprawy jakości ruchu oraz zmniejszenia i wyeliminowania bólu. Kolejnym etapem leczenia jest odpowiedni trening ukierunkowany na wzmacnianie określonych grup mięśniowych oraz aktywnej korekcji pozycji rzepki. Metoda ta znajduje również zastosowanie w patologiach stawu barkowego.

METODA CGE - Kompleksowa terapia stawu ramiennego (Concept Global de l’épaule)

Metoda CGE jest opracowana i doskonalona od 25 lat przez francuskiego fizjoterapeutę Thierry MARC. Jej skuteczność została potwierdzona wieloma próbami klinicznymi i jest obecnie jedną z najbardziej rozpowszechnionych metod fizjoterapii stawu ramiennego wśród francuskich fizjoterapeutów. Każda terapia poprzedzona jest dokładnym i sekwencyjnym badaniem funkcjonalnym składającym się ze specyficznych testów nakierowujących terapeutę czy ma do czynienia ze strukturami wewnątrz lub zewnątrz-stawowymi. Badanie to poprzedzone szczegółowym wywiadem pozwala terapeucie na wnioskowanie kliniczne i pomaga w ustaleniu diagnozy która jest bazą do dalszego postępowania fizjoterapeutycznego. Efektywność terapii oceniana jest dzięki skali Constant rekomendowanej przez Europejskie Towarzystwo Chirurgów Barku i Łokcia. Leczenie opiera się na dwóch zasadach : odzyskanie pasywnej ruchomości stawu ramiennego i przywrócenie funkcji stabilizującej stożka rotatorów. Zaletami tej metody jest bezbolesność terapii oraz wysoka skuteczność.

TERAPIA PUNKTÓW SPUSTOWYCH (TRIGGER POINTS)

Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe są jedną z głównych przyczyn powstawania bólów chronicznych. Mechanizm ich powstawania został bardzo dobrze opisany dzięki pracom Dr. Janet Travell i David G. Simons i mają oparcie w wielu badaniach naukowych. Charakteryzują się tym, że często wywołują objawy bólowe w innych częściach ciała niż się znajdują. Doświadczony fizjoterapeuta potrafi w prosty sposób je zlokalizować opierając się na kilku kryteriach diagnostycznych i wyeliminować je dzięki odpowiednim technikom.

MCKENZIE

Postępowanie terapeutyczne wg. metody McKenzie polega na szczegółowym badaniu i diagnozie klinicznej bazującej na sposobie w jaki objawy reagują na dany ruch. Metoda McKenzie skupia się głównie na leczeniu zaburzeń ze strony kręgosłupa a jej zaletą jest nastawienie na samodzielność pacjenta tak aby w razie wystąpienia objawów sam mógł sobie z nimi radzić. Jednym z celów terapii jest centralizacja objawów czyli wyeliminowanie rozprzestrzeniania się objawów (mrowienia, drętwienia, zaburzeń czucia) do kończyn.

Medycyna Ortopedyczna Cyriax

Opiera się na dokładnym badaniu zawierającym szczegółowy wywiad, testy funkcjonalne oraz w razie potrzeby palpację. Techniki fizjoterapeutyczne stosowane w tej metodzie to głęboki masaż poprzeczny, manipulacje, mobilizacje i trakcje.