logo.p

Fizjoterapia w walce z bólem głowy

Terapia manualna jest metodą stosowaną w fizjoterapii, której głównym celem jest diagnoza i leczenie dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego. Wiele badań sugeruje, że terapia manualna może być skutecznym narzędziem w leczeniu różnych rodzajów bólów głowy, zwłaszcza tych związanych z dysfunkcjami kręgosłupa szyjnego.
fizjoterapeutka masuje czoło pacjentki

Mechanizm działania

 • Terapia manualna polega na mobilizacji, manipulacji i masażu tkanek miękkich i stawów. Może to prowadzić do zmniejszenia napięcia mięśniowego, poprawy ukrwienia oraz mobilności stawów kręgosłupa, co wpływa na redukcję bólu głowy.
 • Zaburzenia biomechaniczne kręgosłupa szyjnego mogą przyczyniać się do powstawania napięciowych bólów głowy lub migren. Poprawa mechaniki kręgosłupa przez terapię manualną może zmniejszyć nasilenie oraz częstotliwość bólów głowy.

Rodzaje bólów głowy w których fizjoterapia może pomóc:

 • Ból głowy pochodzenia napięciowego: Jest to najczęstszy typ bólu głowy, który charakteryzuje się napięciem w okolicy karku i głowy. Terapia manualna, poprzez redukcję napięcia mięśniowego, może pomóc w złagodzeniu tego bólu.
 • Ból głowy związany z kręgosłupem szyjnym: Ból ten jest bezpośrednio związany z dysfunkcjami kręgosłupa szyjnego a w szczególności stawów międzykręgowych. Techniki manualne mogą być skuteczne w jego leczeniu.
 • Migrena: Chociaż przyczyny migreny nie są dokładnie znane, niektórzy pacjenci odnotowują poprawę po zastosowaniu terapii manualnej, zwłaszcza jeśli migrena jest połączona z dysfunkcją kręgosłupa szyjnego.

Które mięśnie powodują bóle głowy. Fizjoterapia

Bóle głowy mogą być spowodowane wieloma czynnikami, w tym napięciem w mięśniach. Często bóle głowy związane z mięśniami mają źródło w mięśniach okolicy szyi, barków i czaszki. Oto kilka mięśni, które, jeśli są nadmiernie napięte lub dysfunkcyjne, mogą przyczyniać się do powstawania bólów głowy:

 1. Mięsień prosty głowy tylny większy (Rectus Capitis Posterior Major): Jest to mały mięsień położony w okolicy górnej części kręgosłupa szyjnego. Napięcie w tym mięśniu może prowadzić do bólu w tylnej części głowy.
 2. Mięsień skośny głowy dolny (Obliquus Capitis Inferior): Jest to kolejny mięsień kręgosłupa szyjnego, który może powodować bóle głowy przy napięciu.
 3. Mięśnie podpotyliczne (Suboccipital muscles): Grupa czterech mięśni położonych w tylnej części szyi, tuż pod czaszką. Mogą one prowadzić do bólu w okolicy potylicy oraz promieniowania bólu do obszaru skroniowego.
 4. Mięsień czworoboczny szyi górny akton (Levator Scapulae):  Napięcie tego mięśnia może powodować ból głowy w obszarze skroni oraz okolicy karku.
 5. Mięśnie biorące udział w żuciu: Do tej grupy należą mięśnie takie jak skroniowy, skrzydłowy boczny i żwacz. Nadmierne napięcie tych mięśni, często związane z zaburzeniami stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ), może prowadzić do bólów głowy.
 6. Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy (Sternocleidomastoid, SCM): Rozciąga się od mostka i obojczyka do kości potylicznej. Napięcie lub dysfunkcja tego mięśnia może prowadzić do bólu w okolicy czoła, uczucia palenia w oku oraz do bólu w uchu.

To tylko kilka z mięśni, które mogą powodować bóle głowy. W wielu przypadkach przyczyną bólów głowy jest kombinacja napięć w kilku różnych mięśniach. Diagnostyka i leczenie bólu głowy powinno być prowadzone przez specjalistów, takich jak fizjoterapeuci czy osteopaci, którzy mogą dokładnie ocenić przyczyny problemu i zaproponować odpowiednie leczenie.

 

Wskazania i przeciwwskazania:

 • Terapia manualna jest zwykle bezpieczna, ale wymaga dokładnej oceny pacjenta przed jej rozpoczęciem. W przypadku niektórych schorzeń, takich jak osteoporoza, nowotwory, stany zapalne czy zaawansowane choroby krążenia, terapia manualna może być przeciwskazaniem.

Podsumowując, terapia manualna może być skuteczna w leczeniu niektórych bólów głowy, zwłaszcza tych związanych z dysfunkcjami kręgosłupa szyjnego. Jednak każdy przypadek jest indywidualny, dlatego ważne jest skonsultowanie się z wykwalifikowanym fizjoterapeutą czy osteopatą przed podjęciem terapii manualnej.